VCH Beach Afspraken

Wat kunnen leden van VCH Beach verwachten?
En wat verwacht VCH Beach van de leden?
Klik hier voor onze Huisregels.

SEIZOEN 

 • Het voorseizoen loopt tot de eerste beachtraining.
 • Het beachseizoen loopt vanaf de eerste beachtraining tot de start van het zaalseizoen/het einde van de zomervakantie.
 • Trainingen worden gegeven in de eerste 8 weken van het beachseizoen met 1 week uitloop.
 • Kijk op de abonnement pagina voor verdere info.

INSCHRIJVEN

 • De inschrijving is ingedeeld in twee verschillende perioden: het voorseizoen en het beachseizoen.
 • Je kunt je inschrijven voor het voorseizoen of het beachseizoen, waarbij je een korting krijgt op het voorseizoen als je ook inschrijft voor het beachseizoen.
  Meer info op de abonnement pagina (ook voor de betaling).

VRIJ SPELEN

 • Gedurende het gehele seizoen kunnen leden met een abonnementvrij spelen.
 • Voor het vrij spelen geldt dat velden beperkt beschikbaar zijn in de trainingsperiode doordeweeks en op toernooidagen .
 • Leden kunnen met een groep op één veld wedstrijden te spelen. Hiervoor dient gereserveerd te worden.
 • Tijdens de trainingsperiode zijn er vaste speelavonden om iedere week met je eigen groep wedstrijden te kunnen spelen.
  Kies dan voor het Abonnement vaste Speelavond.   
 • Na afloop van de trainingsperiode worden inloopavonden georganiseerd waar leden samen met andere aanwezigen kunnen spelen.
 • Niet-leden kunnen ook vrij spelen, maar zij betalen hiervoor een bedrag per periode (1,5 uur of 2 uur).
  Als er niet-leden meedoen, moet de beachcommissie hierover geïnformeerd worden!

TRAININGEN

 • Trainingen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.
  Op woensdagmiddag wordt training gegeven aan mini’s van 16.30 tot 18.00 uur.
 • Trainingsgroepen worden ingedeeld op niveau, sekse en leeftijd (jeugd/senioren).
  De recreantengroep is een mixgroep (heren en dames, bij voldoende animo is er onderscheid in niveau).
 • Per trainingsgroep is er een trainer.
 • Na het sluiten van de inschrijvingen worden op basis van de wensen van het inschrijfformulier de trainingsgroepen gevormd.
  Wanneer het voor de beachcommissie niet mogelijk is om aan de wensen van een inschrijver te voldoen, wordt er persoonlijk contact opgenomen om in samenspraak tot een oplossing te komen. Helaas lukt het niet altijd om aan alle wensen te voldoen.
 • Wij streven naar trainingsgroepen van 6 tot 10 spelers per veld, waarbij een trainer per veld beschikbaar is.
  Bij grotere groepen worden assistent-trainers en een extra veld in overweging genomen.
 • De trainingsperiode bestaat uit 8 weken, 1 training per trainingsgroep per week.
 • Trainen bij een club maakt je geen consument. Neem als trainingsgroep verantwoordelijkheid voor het opzetten en opruimen van het veld en de omgang met elkaar.
 • Eenieder doet zijn best, laat elkaar in de waarde en bespreek onenigheden op een normale manier met elkaar, zodat de training en de trainingsgroep hier niet onder leiden.
 • De training duurt 1,5 uur en bestaat uit een warming-up, kern en een afsluitend deel.
  Handig is om voor de training het veld klaar te maken en je flesje drinken te vullen, zodat dit de training niet stoort.
  Bij koud weer of individuele voorkeur voor een langere warming-up kun je de vrije ruimte (op de stenen of vrij veld) gebruiken voor voorbereidingen (mits je hiermee geen andere training stoort).
 • Trainingen gaan in alle weersomstandigheden door, met uitzondering van onweer.
  De trainers bepalen in overleg met de beachcommissie of de training wordt afgelast als gevolg van het weer.
  De trainers kunnen adviseren in het kledinggebruik bij specifieke weersomstandigheden.
 • Wanneer een training door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast (zoals bij onweer), dan heeft de trainingsgroep recht op een extra training in de reserveweek.
  Deze week is direct na de trainingsperiode.
 • Wanneer je niet bij een training kunt zijn, geef dit dan zo snel mogelijk aan bij de trainer.
  De trainer houdt een presentielijst bij.
  Bij veelvuldig afmelden door overmacht (bijvoorbeeld langdurige blessure) neemt de beachcommissie een reductie of teruggave van het abonnementsgeld overweging.
 • De trainers bij VCH Beach geven trainingen aan de hand van het VCH Beach concept.
  Dit houdt in dat de trainers trainingen kunnen voorbereiden met behulp van een goed gevuld boek met technische, tactische en fysieke beach oefeningen.
  Dit is een dynamische inhoud, die door de jaren heen wordt uitgebreid en wordt geëvalueerd op basis van de ervaringen van de trainers en spelers.

TOERNOOIEN

 • VCH Beach organiseert vijf toernooien voor haar leden, waarbij deelname gratis is. Niet-leden kunnen ook deelnemen, maar zij betalen hiervoor 3,00 euro per toernooi.
  Inschrijven voor een toernooi kan via het digitale inschrijfformulier te vinden op de website. Inschrijven kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het toernooi.
 • VCH Beach organiseert ook toernooien voor niet-leden(leden zijn uiteraard welkom) waarvoor aparte inschrijfregels gelden (bijvoorbeeld NeVoBo-toernooien, Junior Beach Circuit, VCH Beach Open).
  Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina van de toernooien.
 • Voorlopige Toernooidata:
  ntb

  VCH BEACH OPEN
  ntb

 • VCH Beach organiseert in 2024 weer King of the Court toernooien.
  ntb

VELDEN HUREN

 • Indien velden niet gebruikt worden voor trainingen/toernooien kunnen de velden per 1,5 of 2 uur gehuurd worden
  Bij het huren van velden wordt verwacht dat eenieder de huisregels volgt.
 • Groepsreserveringen gaan op aanvraag. In overleg zijn er mogelijkheden voor het afhuren van het clubhuis, verzorging van BBQ’s etc.

HUISREGELS

 • Het is verboden zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen. Dit is in strijd met de
  afgegeven drankvergunning van VCH Beach

 • Er mag op het gehele complex van VCH Beach niet worden gerookt

 • De veldverlichting moet uiterlijk om 23:00u worden gedoofd
 • Meld schade/klachten of missend materiaal direct bij de beachcommissie

 • De EHBO-koffer bevindt zich in het clubhuis, naast de toiletten. Geef na gebruik aan de
  beachcommissie door wat er is gebruikt, zodoende grijpt de volgende niet mis

 • Parkeren op de toegangsweg is niet toegestaan. Houd deze vrij voor hulpdiensten

 • Bij (naderend) onweer dienen de velden direct te worden verlaten. Wacht het onweer af in
  het clubhuis, NIET in de container!

 • Laat de kleedkamers, toiletten en clubhuis na gebruik netjes achter!

 • Tassen zijn niet toegestaan in de zitruimte. Leg je tas in de rekken in de kleedkamers

 • Velden dienen na gebruik altijd te worden geëgaliseerd d.m.v. harken! Houd de velden vlak

 • Velden dienen na gebruik altijd te worden afgedekt met het zeil en voldoende zandzakken.
  Dit zijn we verplicht vanuit de gemeente, om verstuiving te voorkomen

 • Bij vertrek uit het clubhuis: sluit de rolluiken, doof alle verlichting en sluit de deuren af

 • Bij vertrek van het complex: sluit alle hekken en doe de sleutel in het sleutelkluisje.

VRIJWILLIGERS

VCH Beach is een amateur sportclub en draait geheel op vrijwilligers.
Als je een abonnement neemt, stellen wij het erg op prijs stellen als je óók vrijwilliger wordt. Graag willen we met zijn allen de locatie van VCH Beach toegankelijk, mooi, schoon en gezellig houden.
Taken die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Sleutelbeheer t.b.v. openen en sluiten locatie
 • Begeleiden van evenementen
 • Kleine reparaties/onderhoud uitvoeren aan de locatie
 • Toiletten reinigen
 • Keuken schoonmaken
 • Bardienst
 • Keet (opslag) schoonmaken / opruimen
 • Vegen buiten

Je kunt je opgeven als vrijwilliger op het inschrijfformulier of contact opnemen met de VCH Beachcommissie via info@vchbeach.nl