Coronaprotocol

Protocol verantwoord sporten

ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN HYGIËNEREGELS

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of ga naar huis als je de symptomen op locatie krijgt.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (hiervoor gelden algemene regels wanneer je weer naar buiten mag).
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kom in sportkleding naar de locatie.
 • Neem een gevulde bidon mee van huis.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de locatie, bij betreding van de locatie gebruik je desinfecterende handgel (is aanwezig).
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Geen lichamelijk contact met anderen.

TIJDENS HET SPORTEN

 • Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  Vóór het sporten, na het sporten en tíjdens pauzes dien je wèl 1,5 meter afstand te houden!
 • Dit betekent dat er weer gezamenlijke netacties plaats mogen vinden, zoals blokkeren.
 • Lichamelijk contact, zoals high five, zijn nog steeds niet toegestaan.

BIJ VCH BEACH

 • Heb je klachten? Blijf te allen tijde thuis!
 • Buiten het veld geldt nog steeds 1,5 meter afstand.
 • De aanwezigheid van een toezichthouder komt te vervallen.
  We rekenen erop dat iedereen verantwoordelijk omgaat met de regels.
 • We zullen de kleedkamers openstellen, er mogen maximaal 2 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn.
 • De ‘kantine’ zal nog steeds afgesloten blijven, omdat het praktisch gezien lastig is om met meerdere mensen 1,5 meter afstand te houden.
 • Wel zullen we de koelkast gaan vullen zodat consumpties gekocht kunnen worden voor consumptie buiten (hier volgt nog bericht over).
 • Bezoekers zijn weer toegestaan op het complex.
 • Ontsmetten van handen, harken en beachvolleyballen is nog steeds verplicht.
 • We gaan weer over tot afdekken van de velden, om verstuiving van zand te voorkomen! Dit uiteraard na het harken ;-).
 • Toernooien zijn weer toegestaan, we zijn in overleg wanneer deze te organiseren.
 • Vooraf reserveren van velden is nog steeds noodzakelijk zodat we de aanwezigheidsgegevens kunnen vastleggen.