Afspraken

VCH Beach Afspraken

Wat kunnen leden van VCH Beach verwachten?
En wat verwacht VCH Beach van de leden?

SEIZOENS PERIODE 📆

 • Het seizoen loopt van 11 mei 2020 tot en met 16 augustus 2020. Indien het goed weer is, is het mogelijk om ook buiten deze periode gebruik te maken van de velden. De beachcommissie laat aan de leden weten vanaf welk moment de velden te gebruiken zijn.
 • Trainingen worden gegeven in de periode 11 mei 2020 tot en met 3 juli 2020. De aansluitende week is een uitloopweek voor trainingen die niet zijn doorgegaan, door onvoorziene omstandigheden.

INSCHRIJVEN: 📝

 • Op 1 maart 2020 is het inschrijfformulier online geplaatst.
  Tot en met 31 maart 2020 kan er tegen kortingsprijzen (10% korting) ingeschreven worden. Vervolgens kan er tot en met 12 april 2020 tegen de standaardprijzen ingeschreven worden. Inschrijven na 12 april 2020 kan alleen indien er nog plekken vrij zijn in de trainingsgroepen.
 • Er zijn vier abonnementen:
  MINI’S (€ 50,00)
  TRAINEN (€ 65,00)
  TRAINEN + VRIJ SPELEN (€ 77,50)
  VRIJ SPELEN (60,00)
  Meer info is te vinden op de webpagina van de abonnementen.
 • Het abonnement dient vóór 1 mei 2020 betaald te zijn op
  NL95 INGB 0003 1107 49 t.n.v. Volleybal Club Hoofddorp o.v.v. naam lid. Indien gebruik gemaakt wordt van de kortingsprijzen dient vóór 1 april 2020 ingeschreven én betaald te zijn.

TRAININGEN: ⏳

 • Trainingen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Op woensdagmiddag wordt training gegeven aan mini’s van 16.30 tot 18.00 uur.
 • Trainingsgroepen worden ingedeeld op niveau, sekse en leeftijd (jeugd/senioren). De recreantengroep is een mixgroep (heren en dames, bij voldoende animo is er onderscheid in niveau).
 • Per trainingsgroep is er een trainer.
 • Na het sluiten van de inschrijvingen worden op basis van de wensen van het inschrijfformulier de trainingsgroepen gevormd. Wanneer het voor de beachcommissie niet mogelijk is om aan de wensen van een lid te voldoen, wordt er persoonlijk contact opgenomen om in samenspraak tot een oplossing te komen. Helaas lukt het niet altijd om aan alle wensen te voldoen.
 • Wij streven naar trainingsgroepen van 6-10 personen per veld, waarbij een trainer per veld beschikbaar is. Bij grotere groepen worden assistent-trainers en een extra veld in overweging genomen.
 • De trainingsperiode bestaat uit 8 weken, 1 training per trainingsgroep per week.
 • Trainen bij een club maakt je geen consument. Neem als trainingsgroep verantwoordelijkheid voor het opzetten en opruimen van het veld en de omgang met elkaar.
 • Eenieder doet zijn best, laat elkaar in de waarde en bespreek onenigheden op een normale manier met elkaar, zodat de training en de trainingsgroep hier niet onder leiden.
 • De training duurt 1,5 uur en bestaat uit een warming-up, kern en een afsluitend deel. Handig is om voor de training het veld klaar te maken en je flesje drinken te vullen, zodat dit de training niet stoort.
  Bij koud weer of individuele voorkeur voor een langere warming-up kun je de vrije ruimte (op de stenen of vrij veld) gebruiken voor voorbereidingen (mits je hiermee geen andere training stoort).
 • Trainingen gaan in alle weersomstandigheden door, met uitzondering van onweer. De trainers bepalen in overleg met de beachcommissie of de training wordt afgelast als gevolg van het weer. De trainers kunnen adviseren in het kledinggebruik bij specifieke weersomstandigheden.
 • Wanneer een training door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast (zoals bij onweer), dan heeft de trainingsgroep recht op een extra training in de reserveweek. Deze week is direct na de trainingsperiode.
 • Wanneer je niet bij een training kunt zijn, geef dit dan zo snel mogelijk aan bij de trainer. De trainer houdt een presentielijst bij. Bij veelvuldig afmelden door overmacht (bijvoorbeeld langdurige blessure) neemt de beachcommissie een reductie of teruggave van de contributie in overweging.
 • De trainers bij VCH Beach geven trainingen aan de hand van het VCH Beach concept. Dit houdt in dat de trainers trainingen kunnen voorbereiden met behulp van een goed gevuld boek met technische, tactische en fysieke Beach oefeningen. Dit is een dynamische inhoud, die door de jaren heen wordt uitgebreid en wordt geëvalueerd op basis van de ervaringen van de trainers en spelers.

VRIJ SPELEN: 🏐

 • Gedurende het gehele seizoen kunnen VCH Beachleden met de abonnementen TRAINEN + VRIJ SPELEN en VRIJ SPELEN onbeperkt (gratis) gebruik maken van de Beachvelden. Hierbij geldt gedurende de trainingsperiode doordeweeks en op toernooidagen beperkte beschikbaarheid.
 • Leden kunnen individueel komen en spelen met andere aanwezige leden of met een groep om samen op één veld wedstrijden te spelen. Bij veel animo wordt van de leden verwacht dat zij op basis van het “afhangprincipe” om de beurt spelen (= wedstrijden duren maximaal twee sets tot en met 21 punten en daarna maak je plaats voor de eerstvolgende wachtende).
 • Niet-leden kunnen ook vrij spelen, maar zij betalen hiervoor € 3,00 per uur. Als er niet-leden meedoen, moet de Beachcommissie hierover geïnformeerd worden!

TOERNOOIEN: 👯‍♂️🏐👯‍♀️

 • VCH Beach organiseert vijf toernooien voor haar leden, waarvan deelname gratis is. Niet-leden kunnen ook deelnemen, maar zij betalen hiervoor € 3,00 per toernooi.
  Inschrijven voor een toernooi kan via het digitale inschrijfformulier te vinden op de website of per mail. Inschrijven kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het toernooi.
 • VCH Beach organiseert ook toernooien voor niet-leden (leden zijn uiteraard welkom) waarvoor aparte inschrijfregels gelden (bijvoorbeeld NeVoBo-toernooien, Junior Beach Circuit, VCH Beach Open).
  Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina van de toernooien.
 • Toernooidata worden z.s.m. bekend gemaakt.

VELDEN HUREN: ⏱

 • Indien velden niet gebruikt worden voor trainingen/toernooien kunnen de velden per uur gehuurd worden.
  Kosten hiervoor zijn € 12,00 per uur. Bij het huren van velden wordt verwacht dat eenieder de huisregels volgt.
 • Groepsreserveringen gaan op aanvraag. In overleg zijn er mogelijkheden voor het afhuren van het clubhuis, verzorging van BBQ’s etc.

HUISREGELS: 📃

 • Ieder VCH Beach lid heeft toegang tot het terrein tijdens de openingstijden van VCH Beach.
 • Op de toegangsweg mag niet geparkeerd worden.
 • Je bent een kwartier voor het begin van je training of toernooi aanwezig, zodat je kan helpen met het opzetten van de velden.
 • De velden worden na afloop van de training geëgaliseerd door te harken en de netten en palen worden opgeborgen in de container.
 • De velden worden na gebruik afgedekt met het zeil en verzwaard met zandzakken.
 • Leg je tas in de rekken in de kleedkamer.
 • Laat clubhuis, kleedkamer en toiletten na gebruik netjes achter.
 • Er mag niet gerookt worden op het hele terrein van VCH Beach.
 • De kachels mogen niet gebruikt worden.
 • De EHBO-koffer hangt naast de toiletten.
 • Bij onweer ga je direct van het veld af en ga je het clubhuis in.
 • Meld schade aan of het missen van materiaal bij de VCH Beachcommissie.
 • Bij oneigenlijk gebruik van materialen wordt een waarschuwing gegeven of de toegang ontzegt.
 • VCH Beach is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Ieder lid helpt mee om VCH Beach tot een succes te maken door (kleine) taken te vervullen. Denk aan: helpen zomer- en winterklaar maken, bardienst, schoonmaken etc.)

VRIJWILLIGERS: 🙋‍♀️🙋‍♂️

VCH Beach is een amateur sportclub en draait geheel op vrijwilligers.
Als je lid wordt, stellen wij het erg op prijs stellen als je óók vrijwilliger wordt. Graag willen we met zijn allen de locatie van VCH Beach toegankelijk, mooi, schoon en gezellig houden.
Taken die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Sleutelbeheer tbv openen en sluiten locatie
 • Begeleiden van evenementen
 • Kleine reparaties/onderhoud uitvoeren aan de locatie
 • Clubhuis reinigen
 • Toiletten reinigen
 • Ramen lappen
 • Keuken schoonmaken
 • Vegen binnen
 • Bardienst
 • Keet (opslag) schoonmaken / opruimen
 • Ballen op druk brengen
 • Vegen buiten
 • Afval afvoeren naar grote container

Je kunt je opgeven als vrijwilliger op het inschrijfformulier of contact opnemen met de Beachcommissie via info@vchbeach.nl